Pages

分手兩次男友拒絕復合,同時發現他心裡已有另一人,找鄭法新師傅進行法事幾日即復合。

以下是客人G小姐的電郵內容︰

我同男朋友拍拖8年,大家一直都相處得好好,好開心,男朋友都好錫我。

直到舊年暑假,男朋友公司嚟左個暑期工,佢地好好傾,放工一直wtsapp傾到夜晚,我呷醋,好唔開心。

同男朋友嘈過幾次,我叫男朋友唔好主動搵佢,男朋友答應,但係隔左一排,我發現男朋友仲有主動搵佢,又嘈交,男朋友話block左佢,我以為事情完結,但係我發現男朋友block左佢之後好唔開心。我問點解唔開心,係咪因爲block左佢,男朋友答唔係,之後問過好幾次咩事唔開心都答我唔知。

4月中有一夜又嘈交,第二朝男朋友提出分手,我即刻去左男朋友屋企挽回,最後比我挽回到,我地仲慶祝8週年紀念日,但係過左大半個月,突然又提出分手,仲叫我唔好再打電話俾佢,咁做會令佢好討厭。

我一直好想挽回,因為我真係好愛男朋友。可是男朋友一直都拒絕復合,有一段時間冇聯絡,我見自己冷靜左d,想約男朋友出黎見面傾下,男朋友一直冇回覆,之後我都迫自己唔諗唔搵,直到上星期,男朋友問我最近點,傾傾下,原來男朋友因爲心入面有2個人,佢自己都接受唔到自己咁樣,佢話咁做唔代表唔愛我,唔想拖住我,所以放棄我。男朋友話試過放棄佢但係放棄唔到,但男朋友話個女仔唔會鐘意佢,個女仔都唔理佢,聽完佢咁講我更加想覆合。

上網見人講鄭法新師傅幫到好多人復合,即刻約鄭師傅幫手,搵左鄭師傅做和合法事幾日,男朋友就約我見面,見面果陣男朋友話好掛住我,想覆合!復合之後男朋友成日話好開心,好掛住我,仲比以前更加錫我,出街仲拖到實一實﹗^^

真係好多謝鄭法新師傅嘅幫忙,仲成日比好多意見我!鄭法新師傅的話︰

有不少客人都會問師傅,為甚麼邊個邊個可以咁快復合,而自己又要咁耐。當客人找鄭師傅進行法事後,師傅都會花最少大半小時告知和合法事注意事項,但有多少人可以聽聽話話去遵守和合法事的注意事項,以及努力去做師傅建議的「功課」呢?很多客人以為進行法事後就可以天下無敵,甚麼事也不用理會,情人就會返回自己身邊。這想法是非常錯誤。過去有部份客人,因「犯錯」、「懶惰」或「不可預期因素」,引致情況急速惡化。到醒覺時,情況比之前已惡化了很多,部份個案需要進行「修補法事」或用更大努力,花更多時間才能成功。

另外再次提提大家,人生每分每秒都在變化,和合個案也是一樣。若和合法事個案若因任何情況惡化,都需要盡快修補,否則會比之前為嚴重,最終需要更多時間,更高級的法事去修補,甚至令個案永久失敗。

希望復合中的客人要繼續努力及有耐性,不要犯錯,最終能夠成功。