Pages

鄭師傅變了「多啦A夢」,利用和合法香及和合密法,亞Moon復合成功。


來自客人亞Moon的Facebook訊息︰

鄭師傅,真係好多謝你咁幫我,我會好好珍惜今次機會,會與我的男朋友好好維繫落去 。

事原上星期我男朋友懷疑我和他之間出現第三者,結果封鎖了我所有Facebook 及與他的聯絡方法。

當日我無論向男朋友解釋,他也不相信我。第二天,在網絡上我知道世上有各式各樣的和合法事 ,但由於過去和前男友分開時,也試過找坊間的師傅進行和合法事,結果師傅幫我做左3分鐘法事,便叫我回家。事後我同男朋友亦復合了一天便分開了。

然而今次我再無其他辦法的情況下,唯有上網再找師傅 。經過一番搜尋 ,在網上找到妙玄居網頁,直覺下我決定找鄭師傅幫助 。在這裡 ,我非常感謝鄭師傅及他的助手Michelle,這段時間實在給你們很多麻煩 ,我相信我都係咁多客當中最煩那位,你地願意接我的個案,我真係好感動 。

當我星期二確認付款進行法事後 ,由於鄭師傅為我擇日需要在下星期二才能進行法事,在這個等待的時間,鄭師傅在未做法事的這段時間,每一天為我利用和合法香及和合密法,防此我和我男朋友的關係繼續惡化,昨晚,神奇的事發生了,男朋友主動來找我,利用拿回東西給我做借口,最後我地復合了,多謝師傅 ,今日我可以好確定這位師傅係得既,我沒有朋友介紹 ,上網搵 ,最後我可以好肯定這位師傅係一個幫到手,而且好好既師傅 ,多謝鄭師傅 ,你真係好似多啦A夢咁神奇。